W 2006 roku podczas spotkania Ewy Konczal, współzałożycielki i Prezes Fundacji Czarodziejska Góra z Lucky Chetri, założycielką i szefową organizacji Empowering Women of Nepal z Pokhary w Nepalu, narodził się pomysł zorganizowania szkolenia wysokogórskiego dla nepalskich kobiet, młodych dziewcząt z terenów wiejskich, które organizacja Lucky szkoli do roli przewodników trekkingowych i innych zajęć w obszarze turystyki.

W grudniu 2007 roku rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu szerpanki.pl Projekt realizowany jest we współpracy z organizacją nepalską Empowering Women of Nepal Association – EWN. Projekt Szerpanki to długofalowe przedsięwzięcie składające się z kilku etapów:

I. 2007 rok, grudzień/styczeń. Pierwsze szkolenie wysokogórskie w Nepalu dla grupy 12 nepalskich dziewczyn. Szkolenie poprzedzone ogólnopolską akcją zbierania odzieży turystycznej i specjalistycznego sprzętu górskiego na rzecz nepalskiej organizacji Empowering Women of Nepal. Szkolenie odbywa się w Annapurna Base Camp (ABC) połączone z wejściem na TENT PEAK (5860 m npm).

II. 2009 rok, listopad-grudzień. Drugie szkolenie wysokogórskie w Nepalu dla 6 nepalskich kobiet. Szkolenie odbywa się w masywie Annapurny i połączone jest z wejściem na Chulu West (6700 m npm).

III. 2010 rok, sierpień – wrzesień. Trzecie szkolenie wysokogórskie i skałkowe dla 5 nepalskich dziewczyn w Polsce i we Francji. W ramach szkolenia dziewczyny zdobywają Mt. Blanc (4807 m), najwyższy szczyt Europy.

IV. 2011 rok, wiosna/jesień. Wspólne wejście na Everest (8848 m npm), najwyższy szczyt świata.

Reakcja społeczeństwa nepalskiego na szkolenia w ABC w Nepalu zmotywowały nas do jego kontynuacji w Europie. Planujemy włączać kolejne grupy dziewcząt oferując możliwości edukacji w obszarze turystyki wysokogórskiej oraz poszerzania horyzontów poprzez wizyty w Europie.
Cele projektu Szerpanki.

Nepal żyje z turystyki. Większość kobiet z tego kraju nie ma możliwości pracy. Szanse na zdobycie wykształcenia i zawodu są nikłe: 85% wiejskich młodych kobiet nie potrafi czytać i pisać. Dostęp do edukacji, zatrudnienia jest ograniczony nie tylko ze względu na brak środków, ale również ze względu na tradycyjne struktury społeczne pozbawiające ich prawa podejmowania podstawowych decyzji o własnym życiu. Brakuje im pewności siebie, wiary we własne siły.

Przy realizacji naszego przedsięwzięcia wyznaczyliśmy sobie m.in. następujące cele:
1) podniesienie umiejętności zawodowych, i tym samym zwiększenie możliwości zatrudnienia w turystyce,
2) zmiana świadomości patriarchalnego społeczeństwa nepalskiego w stosunku do kobiet podejmujących aktywność zawodową – dzięki medialnemu charakterowi działań tematyka ta jest szeroko dyskutowana,
3) inspiracja młodych nepalskich kobiet do podejmowania edukacji i zatrudnienia na przykładzie kobiet-przewodników trekkingowych.

Wspólne wejście na Tent Peak, Chulu West, a w przyszłości na Everest, to symboliczne pokonanie góry uprzedzeń i stereotypów, z którymi na co dzień muszą walczyć kobiety w Nepalu. Poprzez realizację projektu udowadniamy, że nepalskie kobiety mają podobne do mężczyzn możliwości rozwoju zawodowego, szanse na dalszą edukację oraz samodzielność finansową. Wizyta w Europie to poszerzenie horyzontów i inspiracja do dalszej edukacji i rozwoju młodych nepalskich kobiet.
Organizatorzy

Projekt realizowany jest we współpracy z Empowering Women of Nepal, organizacją założoną i prowadzoną przez Lucky Chetri. Organizacja szkoli młode dziewczyny na przewodników trekkingowych oraz wspiera w rozwiązaniu rozmaitych problemów osobistych. Wiele z tych dziewczyn utrzymuje również swoje rodziny i rodzeństwo z górskich wiosek. Często są one jedynymi żywicielami rodziny. Dla nich nasze wspólne przedsięwzięcie to sposób na podniesienie poczucia własnej wartości, uwierzenia w swoje możliwości, ale również zwiększenia konkurencyjności na trudnym rynku pracy w turystyce.

Dzięki współpracy z mediami, realizacji filmów, wpływamy na mentalność innych ludzi, którzy zaczynają postrzegać kobiety jako pełnowartościowych członków społeczeństwa nepalskiego – mówi Lucky Chetri, z organizacji Empowering Women of Nepal w Pokharze – Udział w programie, zdobycie szczytu pokazuje kobiety w rolach, które do tej pory były zarezerwowane jedynie dla mężczyzn. Młode kobiety z terenów górskich dostrzegają, że ich miejsce zamieszkania staje się wartością i zaletą. Bo one sobie o wiele lepiej radzą z wysokością oraz funkcjonowaniem w górach – niejednokrotnie lepiej niż niejeden facet – dodaje Lucky.

Wspólnie z polskimi himalaistami udowodniliśmy, że nepalskie kobiety mają podobne do mężczyzn możliwości rozwoju zawodowego, szanse na dalszą edukację oraz samodzielność finansową. Dzięki szkoleniu wysokogórskim nepalskie dziewczyny z terenów wiejskich nabierają pewności siebie, a przede wszystkim stają się wzorem do naśladowania dla setek innych kobiet w swoim kraju.

Przedsiębiorczą postawą i sukcesami wysokogórskimi młode nepalskie kobiety, przewodniczki górskie nabierają pewności siebie, a przede wszystkim stają się wzorem do naśladowania dla setek innych kobiet w swoim kraju. Góry pomagają im pokonywać własne trudności i spełniać swoje marzenia.