W malowniczych okolicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego, 20 km od Jeleniej Góry, gdzie mieści się Fundacja Czarodziejska Góra, od ponad 8 lat organizujemy obozy rehabilitacyjno-wspinaczkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zajęcia wspinaczkowe odbywają się w Górach Sokolich oraz Rudawach Janowickich, które są jednymi z najbardziej znanych terenów wspinaczkowych w Polsce i również za granicą. Uczestnicy wspinają się na ubezpieczonych drogach pod okiem instruktorów i pomocników Fundacji. Uczestnicy wspinają się m.in. w następujących kompleksach skalnych – Góry Sokole: Duży i Mały Sokolik, Lalka, Sukiennice, Krzywa Turnia, Jastrzębia Góra i inne. Rudawy Janowickie – Skalny Most, Piec, Zapiecek i inne.

Wśród uczestników są dzieci i młodzież z autyzmem, z problemami wychowawczymi, ze środowisk zagrożonych marginalizacją i już marginalizowanych, a także młodzież lecząca się z uzależnień. Co roku w obozach rehabilitacyjnych udział bierze ok. 200 dzieci i młodzieży z terenu całej Polski.

Informacje ogólne o obozach:

Obozy wspinaczkowe prowadzimy w okresie od maja do października.
Czas trwania obozu dostosowany są do indywidualnych potrzeb uczestników. Standardowo czas trwania obozu to 7 dni w tym 5 dni zajęć wspinaczkowych. Prowadzimy również obozy 10 – 14 dniowe.
Zajęcia wspinaczkowe prowadzone są przez instruktorów Polskiego Związku Alpinizmu (PZA) oraz przeszkolonych pomocników lub wolontariuszy.
Zajęcia dodatkowe podczas obozów: pokazy filmów i slajdów o tematyce górskiej, wycieczki krajoznawcze, warsztaty graffitti, papieru czerpanego, podchody, zajęcia ceramiczne i inne (ustalane indywidualnie z uczestnikami).
Ilość instruktorów dostosowana jest do stopnia niepełnosprawności i samodzielności grupy oraz wieku uczestników.
Fundacja Czarodziejska Góra zapewnia uczestnikom sprzęt wspinaczkowy: uprzęże, kaski, liny, sprzęt asekuracyjny.
Uczestnicy zakwaterowani są w Bazie Fundacji
Realizacja programu obozu uzależniona jest od warunków atmosferycznych – w czasie deszczu nie odbywają się zajęcia wspinaczkowe.
Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt (OC, NNW) w zakresie uprawiania sportów wspinaczkowych.
Uczestnicy dojeżdżają na obóz na własny koszt (chyba, że pozyskano na ten cel środki).

Obozy z osobami z autyzmem – informacje dodatkowe:

Są to obozy specjalistyczne.
Czas trwania obozu – 7 dni. W tym 5 dni zajęć.
W obozach uczestniczą osoby z autyzmem i ich opiekunowie (terapeuci, rodzice, wolontariusze). Często w tych obozach uczestniczą całe rodziny wraz z niepełnosprawnym dzieckiem.
Liczba uczestników (osób z autyzmem) od 6 do 8 osób oraz od 6 do 10 osób towarzyszących (opiekunowie).
Koszt uczestnictwa osób dodatkowych na obozie obejmuje jedynie wyżywienie i zakwaterowanie.
Ilość instruktorów PZA od 6 do 10 osób, przy czym liczba instruktorów nie może być mniejsza niż liczba uczestników osób z autyzmem.

Chętnie współpracujemy z opiekunami grup lub rodzicami w tworzeniu programu obozu jak również pod kątem poszukiwania źródeł ich finansowania.

Osoby i organizacje zainteresowane współpracą przy wspólnej realizacji obozów prosimy o kontakt.

Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące realizacji obozu – dokumenty są w formacie pdf:

Przykładowa umowa uczestnictwa w obozie

Karta kwalifikacyjna osoby z autyzmem

Karta kwalifikacyjna dla grupy zorganizowanej

Co zabrać na obóz