Wizja

Wierzymy, że Każdy może zdobyć swój Everest, bez względu na ograniczenia intelektualne, problemy w środowisku rodzinnym, uzależnienia, czy trudne sytuacje osobiste. Każdy zdobywa swój osobisty Everest w takim obszarze swojego funkcjonowania, w którym czuje się w pełni spełniony.

Misja

Naszą misją jest wzmacnianie poczucia własnej wartości i budowanie pewności siebie u tych wszystkich osób, które ze względu na trudną sytuację społeczną lub zdrowotną znalazły się poza głównym nurtem społeczeństwa. Nasze działania kierujemy do dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy mają trudności z włączaniem się w pełnoprawne funkcjonowanie w życiu społecznym.

Dla osób postrzeganych jako marginalizowane ze względu na swoją niepełnosprawność umysłową, problemowe środowisko rodzinne lub uzależnienia – organizujemy obozy rehabilitacyjno-wspinaczkowe, inne aktywności w naturalnym środowisku górskim oraz edukacyjne programy międzynarodowe. U podnóży Karkonoszy gdzie znajduje się miejsce, gdzie bez względu na kondycję ciała i ducha, każdy może zdobyć swój Everest – to Czarodziejska Góra.