Obozy wspinaczkowe prowadzone są pod kierunkiem Instruktora Polskiego Związku Alpinizmu. Przy ich realizacji współpracują z nami Instruktorzy Narciarstwa oraz ratownicy GOPR. Pomagają nam pomocnicy i wolontariusze, którzy wcześniej odbyli kursy wspinaczkowe. Co roku gościmy również wolontariuszy z zagranicy, którzy poświęcają wakacje na pracę z nami. Wszyscy mają doświadczenia w pracy z rozmaitymi grupami dzieci, młodzieży, dorosłych, jak również z osobami niepełnosprawnymi.

W skład naszej kadry wchodzą: Robert Kaźmierski (Instruktor PZA), Maciej Lipczyński (Instruktor Narciarstwa i Ratownik GOPR), Łukasz Szwarczyński, Katarzyna Jakut, Dariusz Paczkowski i Łucja Stopyra. Na obozach, a szczególnie w realizacji filmów, wspiera nas Dariusz Załuski. Darek współpracuje również z nami przy realizacji projektu Szerpanki.

Dorota Komornicka, członek Rady Fundacji Czarodziejska Góra.
Dorota jest założycielem i Prezesem Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika. Z wykształcenia i zamiłowania hodowca koni. Jednak w Wójtowicach, k/Bystrzycy Kłodzkiej zajmowała się również hodowlą owiec. Jednak przede wszystkim działa na rzecz dzieci i młodzieży z terenów górskich. Dorota Komornicka ukazuje moc filantropii jako sposób przekazywania młodzieży – i całemu społeczeństwu – znaczenia i wartości prowadzenia działalności na rzecz dobra dla innych. Dorota udowodniła, że w kraju, którego ani obywatele ani działające w nim firmy jeszcze nie dostrzegli znaczenia filantropii, niewielkie sumy pieniędzy – jeżeli są inwestowane przy pomocy odpowiedniej strategii – mogą się przyczynić do osiągnięcia ogromnych korzyści edukacyjnych i socjalnych. W 1998 roku, po latach uświadamiania rolnikom korzyści płynących z agroturystyki i pomagania kobietom w podejmowaniu roli liderów, Dorota otworzyła organizację, której celem jest wychodzenie naprzeciw młodym ludziom i ich potrzebom. Dorota angażuje w tym celu korporacje, banki, zarządy miejskie, a proces zbierania i rozdzielania funduszy czyni wspaniałym i radosnym wyzwaniem. Organizując festyny, prezentując osiągnięcia, współpracę między pokoleniami, angażuje nie tylko młodzież, ale także dorosłych.
 
Piotr Pawłowski, członek Rady Fundacji Czarodziejska Góra.
Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.
Piotr Pawłowski, który od 16 roku życia na skutek wypadku podczas skoków do wody porusza się na wózku inwalidzkim, prowadzi kampanię na rzecz praw osób niepełnosprawnych; pragnie znieść bariery oddzielające ich od reszty społeczeństwa. Dziś Piotr kieruje największą w Polsce organizacją działającą na rzecz integracji osób niepełnosprawnych. Jego pasją jest umożliwienie niepełnosprawnym normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Zaczynając od wprowadzenia zmian do systemu edukacji, aby dzieci niepełnosprawne mogły bez problemów uczęszczać do normalnych szkół, aż po uświadamianie wszystkim, że niepełnosprawni mogą być pełnoprawnymi obywatelami swojego kraju. Nie muszą być obciążeniem dla państwa. Piotr jest twórcą idei „Polska bez barier”, która realizowana jest poprzez kolejne, konkretne projekty. W tym celu zjednuje i jednoczony ludzi wokół idei integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, jako społecznej normalności, opartej na współistnieniu, współpracy, i partnerstwie we wszystkich relacjach życia obywatelskiego. Kampanie społeczne Piotra: „Kampania Parkingowa”, „Płytka wyobraźnia to kalectwo”, „Niepełnosprawni – normalna sprawa” i inne za pomocą różnych nośników docierają do milionów odbiorców w całej Polsce. Piotr twierdzi, że osoby niepełnosprawne powinny być aktywne i przedsiębiorcze, czego jest najlepszym przykładem, a rola państwa powinna być wspierająca i aktywizująca niepełnosprawnych do działania. Prywatnie Piotr jest znawcą win.
 
Paweł Łukasiak, członek Rady Fundacji Czarodziejska Góra.
Współtwórca i Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Paweł konsekwentnie dąży do stworzenia platformy współpracy między polskim biznesem a społeczeństwem obywatelskim. Jest propagatorem świadomości społecznej wśród polskich biznesmenów oraz wiedzy o zasadach prowadzenia firm i samowystarczalności w trzecim sektorze. Swój pomysł nazwał „budowaniem sprawnego przełożenia” między biznesem a sektorem społecznym. Aby doprowadzić do twórczej współpracy między sektorami opracował program, którego celem jest wzmocnienie świadomości problemów społecznych wśród polskich biznesmenów, podniesienie na wyższy poziom przedsiębiorczości polskich organizacji pozarządowych oraz nauczenie ich prawidłowego, z punktu widzenia biznesu, formułowania swoich programów. Wprowadzając pojęcie „inwestycji społecznych”, czyli takich, które są korzystne dla wszystkich partnerów, Paweł dąży do rozszerzenia współpracy między sektorami poza działania czysto filantropijne. Akademia od ponad 10 lat prowadzi ogólnopolski konkurs Dobroczyńca Roku, który wyróżnia najbardziej zaangażowane społecznie firmy. Poprzez programy dotacyjne, wspierające działania organizacji społecznych (m.in. Działaj Lokalnie, programy stypendialne), sieć Funduszy Lokalnych, Akademia Rozwoju Filantropii jest jedną z wiodących organizacji w Polsce, kształtujących sposób myślenia organizacji pozarządowych. W wolnych chwilach Paweł jest zapalonym wędkarzem. Ryby łowi coraz chętniej w norweskich fiordach, gdzie można złapać naprawdę duuuuużą rybę.
Wszyscy członkowie Rady Fundacji, za innowacyjne i systemowe podejście do rozwiązywania problemów społecznych, oraz przedsiębiorczość i kreatywność, zostali przyjęci do grona członków Ashoki – międzynarodowej organizacji zrzeszającej innowatorów społecznych na świecie.

 

Zarząd fundacji:

Robert Kaźmierski – założyciel i członek Zarządu Fundacji Czarodziejska Góra. Instruktor Polskiego Związku Alpinizmu. Od 20 lat wspina się w górach całego świata, szkoli młodzież i dorosłych w sztuce górskiej. W ich wspomnieniach pozostaje instruktorem z wyjątkową intuicją i indywidualnym podejściem do każdego uczestnika. Pasjonat historii i koni. Robert często powtarza, że poszukiwanie swojego miejsca na ziemi może niektórym zająć całe życie. Szczęśliwi ci, którzy ten sens życia odnajdują bardzo szybko.
 
Ewa Konczal – założyciel i członek Zarządu Fundacji Czarodziejska Góra. Doświadczenia zawodowe zdobywała w Egipcie i Indiach. Od 7 lat pracuje z organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą. Wyróżniona Remarque Institute Fellowship New York University, Ford Motor Company Fellowship oraz AIESEC Global Leadership & Entrepreneurship Award. Również polskie organizacje wręczyły jej wyróżnienie w postaci Medalu od EkoSzkoły ??ycia w Wandzinie – za promowanie innowacyjnych pomysłów w obszarze uzależnień i działalności z młodzieżą ze środowisk wykluczonych oraz „Przyjaciel Ubogich Dzieci z Katowic” – wyróżnienie od Stowarzyszenia Dom Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” – za promowanie dobrych rozwiązań pracy z dziećmi ulicy oraz wspieranie działalności Stowarzyszenia. Wiedzę z zarządzania i silną motywację łączy z działaniem dla innych. Od 2000 roku prowadzi w Polsce program międzynarodowej organizacji Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego.Ewa jest przekonana, że każdy człowiek, któremu żyje się lepiej niż innym, powinien dzielić się z innymi swoją wiedzą, umiejętnościami czy innymi możliwościami. Powinien mieć realny, pozytywny wpływ na swoje otoczenie lub inne, wybrane środowiska.