Tutaj można znaleźć publikacje na temat działalności Fundacji Czarodziejska Góra. Są to zarówno publikacje własne Fundacji, jak prace magisterskie, zaliczeniowe i inne, które powstają na bazie naszych działań, głównie podczas naszych obozów rehabilitacyjno-wspinaczkowych. Poniższe prace reprezentują wyłącznie poglądy i opinie autorów publikacji. Będziemy zamieszczać tutaj również artykuły z mediów, opisujące działalność Fundacji. Załączniki są w formie pdf. Po kliknięciu na tytuł publikacji można je ściągnąć na swój komputer.

Dlaczego obozy – relacja ze spotkania organizacji (1,05 MB, pdf)
Niniejsza publikacja jest podsumowaniem ze spotkania przedstawicieli organizacji oraz rodziców współpracujących z Fundacja Czarodziejska Góra. Spotkanie odbyło się 21 listopada 2008 roku w Bielsku Białej w ramach realizacji projektu „Siła z gór” ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2008. Celem spotkania była wymiana opinii dotyczących skuteczności obozów rehabilitacyjno-wspinaczkowych na ich uczestników oraz wspólne zastanowienie się nad efektywnym ich organizowaniem.

Test na Tent Peak (2,63 MB, rar-pdf)
Reportaż z realizacji projektu SZERPANKI, który ukazał się w numerze 2 National Gographic Traveler w kwietniu 2008 roku.

Autyzm na skałach (60,5 KB, pdf)
Tekst został napisany jako praca zaliczeniowa przez studentkę psychologii Martynę Kajzerek na podstawie rozmów i wywiadów przeprowadzonych na obozie rehabilitacyjno-wspinaczkowym z dorosłymi osobami z autyzmem z niemieckiego ośrodka pobytu dziennego z Norymbergi. Warto dodać, że ośrodek zajmuje się wyjątkowo trudnymi i słabo funkcjonującymi osobami z autyzmem…

Czarodziejska Góra – Obozy wspinaczkowe (1.8 MB, pdf)
Publikacja własna Fundacji Czarodziejska Góra o obozach wspinaczkowych i ich specyfice. Publikacja koncentruje się na opisie oddziaływania obozów na trzy grupy uczestników 1) osoby z autyzmem, 2) dzieci i młodzież ze środowisk problemowych, 3) młodzież lecząca się z uzależnień. Jej realizacja została dofinansowana ze środków FIO 2007.

Pedagogiczna funkcja wspinaczki (146 KB, pdf)
Publikacja została napisana na zaliczenie przez studentkę pedagogiki Annę Kicior. Oprócz ciekawego podłoża teoretycznego autorka rozmawiała z uczestnikami obozu wspinaczkowego z osobami z zespołem Aspergera…

Pedagogika przygody – praca magisterska (682 KB, pdf)
Jest to obszerna i bogata w materiały teoretyczne praca magisterska Magdy Zbyszyńskiej, studentki resocjalizacji, która zajęła się szerokim tematem pedagogiki przygody czyli wykorzystania sportów ekstremalnych do pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi. W swoich badaniach Magda wykorzystała doświadczenia i wywiady z uczestnikami obozu wspinaczkowo-rehabilitacyjnego z Fundacją Czarodziejska Góra. Uczestnikami obozu była młodzież przebywająca na leczeniu w ośrodku EKO Szkoły Życia w Wandzinie k/Człuchowa. Ze względu na objętość pliku z pracy zostały usunięte zdjęcia, za co autorkę przepraszamy.