Działalność Fundacji Czarodziejska Góra koncentruje się w czterech obszarach: