Kulminacja projektu jest planowane wspólne wejście na Everest z Nepalkami uczestniczącymi w szkoleniu w Tatrach i Alpach. Zdobycie najwyższej góry świata przez nepalskie kobiety, które wejdą na szczyt jako prawdziwe Himalaistki, po zdobyciu doświadczenia górskiego w Europie, będzie miało niezwykłe oddziaływanie na nepalskie społeczeństwo. W szczególności na kobiety, które tradycyjnie nie wierzą w zmianę swojej sytuacji życiowej. Poprzez wspólne przedsięwzięcie (ze szczytem lub bez), w którym nepalskie kobiety startują na równi z innymi o zdobycie szczytu jest przełamaniem tradycyjnego wizerunku kobiety w Nepalu. Szczególnie pokazanie ich samodzielności, niezależności, a także nowych, niedostępnych umiejętności. Do tej pory Nepalczycy, w tym również kilka nepalskich kobiet były na najwyższej górze świata wielokrotnie. Jednak za każdym razem były to wejścia związane z ich pracą zawodową – wspieraniem komercyjnych wypraw zagranicznych.

Zdobycie Everestu jako góry samej w sobie to pokazanie w nepalskim społeczeństwie, że kobiety mają również marzenia i ambicje. Nie tylko je posiadają, ale potrafią je również realizować.