Na przełomie grudnia 2007 i stycznia 2008 roku zrealizowaliśmy pierwsze Lodowe Szkolenie Wspinaczkowe dla nepalskich kobiet (First Ice Climbing Training for Women). Podczas 4-tygodniowego pobytu w Nepalu grupa młodych kobiet wzięła udział w szkoleniu wysokogórskim oraz innych zajęciach edukacyjnych (budowanie poczucia własnej wartości, praca w zespole, praca z klientem). Oprócz zdobycia umiejętności organizacja Lucky została wyposażona w wysokiej jakości sprzęt wspinaczkowy i odzież zimową, która pozwoli na szkolenie kolejnych grup młodych kobiet oraz poszerzenie oferty działań organizacji.

Podczas styczniowego szkolenia młodych Nepalek poznaliśmy młode dziewczyny o bardzo trudnych historiach osobistych. Wiele z nich to samotne lub rozwiedzione młode matki, bez możliwości widywania się z dziećmi. Podjęły trudne decyzje o odejściu od mężów, zaaranżowanych małżeństw, przemocy i wykorzystania psychicznego. Zapłaciły najwyższą cenę – ograniczenie możliwości widywania się ze swoimi dziećmi. Wbrew tradycji i normom społecznym zdecydowały się na znalezienie pracy i podjęcie walki o odzyskanie dzieci. Dla nich nasze wspólne przedsięwzięcie to był sposób na podniesienie poczucia własnej wartości, uwierzenia w swoje możliwości, ale również zwiększenia konkurencyjności na trudnym rynku pracy w turystyce.

Wkrótce po naszym szkoleniu nepalski odpowiednik Polskiego Związku Alpinizmu zorganizował pierwsze narodowe szkolenie wysokogórskie dla kobiet, a do organizacji w Pokharze napływa coraz więcej zgłoszeń od kobiet z całego kraju, wyrażających chęć szkolenia i możliwości kształcenia pod kątem turystyki wysokogórskiej. Poznaj relacje ze szkolenia w Annapurna Base Camp.