Latem 2007 roku do współpracy przy realizacji Szerpanek zaprosiliśmy firmę HiMountain oraz National Geographic Traveller. Artur Hajzer, szef HiMountain i Martyna Wojciechowska, naczelna National Geographic i NG Traveler zapalili się do naszego pomysłu. Wspólnie zorganizowaliśmy zbiórkę odzieży i sprzętu wysokogórskiego. Powstał plakat i w kilkudziesięciu sklepach HiMountain w całej Polsce zorganizowana została zbiórka odzieży i sprzętu wysokogórskiego.

Dzięki wsparciu HiMountain, klientów sklepów oraz czytelnikom Travelera zebraliśmy ponad 400 kg sprzętu i ciuchów. Za przekazane dofinansowanie zakupiliśmy brakujące raki, czekany i liny. Firma DPD zapewniła transport do Nepalu. I pod koniec grudnia 2007 roku z karawaną 26 tragarzy i grupą 12 uczestniczek szkolenia wyruszyliśmy do podnóży Annapurny, gdzie odbywało się właściwe szkolenie wysokogórskie.