Mekka wspinaczki skalnej…

Schronisko PTTK Szwajcarka zostało wybudowane w stylu tyrolskim na zlecenie Wilhelma von Hohenzollern, brata króla Prus, Fryderyka Wilhelma III. Dziś jest bazą noclegową wspinaczy skałkowych. W Górach Sokolich swoje pierwsze kroki w skale stawiali znani alpiniści, m.in. Wanda Rutkiewicz. Dziś jest to jeden z najbardziej znanych i odwiedzanych regionów wspinaczkowych w Polsce.